Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Ѓорче Петров, Ресен, Крива Паланка