Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за Дизајн и имплементација на јавна кампања и за поддршка во спроведување на теренски активности