ИЗМЕНА на повик за понуди за Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Струмица – 29.12.2021