ИЗМЕНА на повик за понуди за Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Струмица – 11.01.2022