Финансиски експерт во Одделението за анализа, евалуација и следење – 13.10.2022