• A  A  A  A  
Uncategorized @mk

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип

Повеќе информации: Известување за доделување на договор- Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип, реф. бр. MK/SSIP # 2.1.1.13