• A  A  A  A  
Të përfunduara

Повик за понуди за дигитализација на хартиени досиеја – внес на податоци во софтверско решение – 03.01.2024

Повеќе информации: Повик за понуди за дигитализација на хартиени досиеја -внес на податоци во софтверско решение, Реф. бр. MK/SSIP #1.3.32

Повик за понуди за Набавка на информатичка опрема – 11.12.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за Набавка на информатичка опрема, Реф.бр. MK/SSIP # 1.3.28

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 09.10.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.4 Цртежи Слика 1. Југ Слика 2. Север Слика 3. Запад

Повик за понуди за набавка, транспорт и монтажа на 4 инвертер клима уреди – 23.08.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка, транспорт и монтажа на 4 инвертер клима уреди, Реф. бр. MK/SSIP #3.1.47

Јавен оглас за ангажирање на aсистенти за обука – 23.08.2023

IBF International Consulting SA (IBF) – Белгија и Early Years Ltd – Обединетото Кралство и Europartner Consulting International ДООЕЛ (EPCI) – Република Северна Македонија го спроведуваат проектот „Дизајнирање, спроведување и организирање програми за обука за професионалци вклучени во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст “. За потребите на проектот се објавува […]

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Липково – 28.07.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Липково, реф.бр.MK/SSIP# 2.1.1.17.1 – ДЕЛ 4 РЕКВИЗИТИ И ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ Предмер пресметка градинка Општина Липково

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Липково – 11.07.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка  во општина Липково, Реф. бр. MK/SSIP #2.1.1.17.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Липково Предмер пресметка градинка Општина Липково

Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 04.07.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.3 Цртежи Слика 1. Југ Слика 2. Север Слика 3. Запад

Јавен оглас за ангажирање на локални експерти – 03.07.2023

IBF International Consulting SA (IBF) – Белгија и Early Years Ltd – Обединетото Кралство и Europartner Consulting International ДООЕЛ (EPCI) – Република Северна Македонија го спроведуваат проектот „Дизајнирање, спроведување и организирање програми за обука за професионалци вклучени во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст “. За потребите на проектот се објавува […]

Повик за понуди за Набавка на информатичка опрема за потребите на Министерството за труд и социјална политика – 20.06.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за Набавка на информатичка опрема за потребите на Министерството за труд и социјална политика, Реф.бр. MK/SSIP # 1.3.2.

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 19.06.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.3 Цртежи Слика 1. Југ Слика 2. Север Слика 3. Запад

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Гостивар – 15.05.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Гостивар, реф.бр..MK/SSIP# 2.1.1.18.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Гостивар Предмер пресметка градинка Општина Гостивар

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново – 24.03.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново, реф.бр..MK/SSIP# 2.1.1.10.1.1 Предмер пресметка градинка Општина Арачиново

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново – 17.02.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново, реф.бр..MK/SSIP#2.1.1.10.1.1 Предмер пресметка градинка Општина Арачиново

Повик за понуди за набавка на мебел за Центарот за социјална работа во Струмица – 02.02.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на мебел за Центарот за социјална работа во Струмица, реф.бр.MK/SSIP#1.3.26

Реобјава – Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали – 12.12.2022

Повеќе информации: Реобјава – Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали MK/SSIP# 2.1.1.3.1.2

Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали – 21.11.2022

Повеќе информации: Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали MK/SSIP# 2.1.1.3.1.2

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 15.11.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани, Реф.бр. MK/SSIP #2.1.1.3.1.1

Повик за понуди за Реновирање на канцелариите на Проектната Единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) – 18.10.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за Реновирање на канцелариите на Проектната Единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП),  Реф.бр. MK/SSIP # 1.3.25

Финансиски експерт во Одделението за анализа, евалуација и следење – 13.10.2022

Повеќе информации: Оглас-реф.бр.МК/SSIP #1.3.24 Проектни задачи/TOR -TOR-MK/SSIP #1.3.24

Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани – 10.10.2022

Повеќе информации: Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.1

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Арачиново – 27.09.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка  во општина Арачиново, Реф. бр. MK/SSIP # 2.1.1.10.1  

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош – 19.09.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош, реф.бр. MK/SSIP #2.1.1.12.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Карпош Предмер пресметка градинка Општина Карпош

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош – 30.08.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош, реф.бр. MK/SSIP #2.1.1.12.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Карпош Предмер пресметка градинка Општина Карпош

Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани – 25.08.2022

Повеќе информации: Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.1

Меѓународен консултант за анализа на податоци (STATA) за мерење на постигнувањата во раното учење и квалитетот на излезните резултати (MELQO) – 25.08.2022

Повеќе информации: Оглас – Меѓународен консултант за анализа на податоци (STATA) за мерење на постигнувањата во раното учење и квалитетот на излезните резултати (MELQO) реф.бр. MK/SSIP #2.2.24 Request for Expressions of Interest – Measurement of Early Childhood Development and Quality of Environments (MELQO) International STATA and Data Analysis Consultancy ref no. MK/SSIP #2.2.24 TOR Measurement […]

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Пробиштип – 19.07.2022

Повеќе информации: Повик за понуди – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Пробиштип, реф.бр..MK/SSIP# 2.1.1.13.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Пробиштип Предмер пресметка градинка Општина Пробиштип