• A  A  A  A  
Завршени

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кавадарци – 07.07.2021

Повеќе информации: Покана за понуда – Купување на стоки Општина Кавадарци MK/SSIP# 2.1.1.1.1 Ентериерно уредување градинка Кавадарци Предмер пресметка градинка Кавадарци

Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кавадарци – 27.05.2021

Повеќе информации: Покана за понуда – Купување на стоки Општина Кавадарци MK/SSIP#2.1.1.1.1 Ентериерно уредување градинка Кавадарци Предмер пресметка градинка Кавадарци

Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кочани – 20.05.2021

Повеќе информации: Покана за понуда – Купување на стоки Општина Кочани MK/SSIP# 2.1.1.3.1 Цртежи градинка Кочани Предмер пресметка градинка Кочани