• A  A  A  A  
Завршени

Службеник за управување со ИТ сигурност – 07.03.2022

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP#3.1.16 Проектни задачи/TOR-MK/SSIP#3.1.16

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово – 02.03.2022

Повеќе информации: Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово, MK/SSIP# 2.1.1.11.1 Цртежи ентериерно уредување градинка с. Јосифово, Општина Валандово Предмер пресметка градинка с. Јосифово, Општина Валандово

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Крива Паланка – 24.02.2022​

Повеќе информации: Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Крива Паланка, MK/SSIP# 2.1.1.5.1 Цртежи ентериерно уредување градинка во општина Крива Паланка Предмер пресметка градинка во општина Крива Паланка​

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово – 11.02.2022

Повеќе информации: Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово, MK/SSIP# 2.1.1.11.1 Цртежи ентериерно уредување градинка с. Јосифово, Општина Валандово Предмер пресметка градинка с. Јосифово, Општина Валандово

Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Крива Паланка – 07.02.2022

Повеќе информации: Измена – 09.02.2022 Известување Анекс бр.1 на Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Крива Паланка​ Анекс бр.1 на Предмер пресметка градинка во општина Крива Паланка Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Крива Паланка, MK/SSIP# 2.1.1.5.1 Цртежи ентериерно уредување […]

Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово – 26.01.2022

Повеќе информации: Измена – 28.01.2022 Известување Анекс бр.1 на Повик за поднесување на понуди Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово, MK/SSIP# 2.1.1.11.1  Цртежи ентериерно уредување градинка с. Јосифово, Општина Валандово Предмер пресметка градинка с. Јосифово, Општина Валандово

Повик за понуди за доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост”, Општина Гостивар – 30.12.2021

Повеќе информации: Повик за понуди за доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” – Општина Гостивар, Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.18

Правник во Eдиницата за управување со проекти – 23.12.2021

Повеќе информации: Оглас реф.бр. MK/SSIP # 3.1.42 Проектни задачи/TOR – MK/SSIP # 3.1.42

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Струмица – 20.12.2021.

Повеќе информации: Измена – 11.01.2022 Известување Анекс бр. 2 Предмер пресметка  Измена – 29.12.2021 Известување Анекс бр.1 на Повик за поднесување на понуди Анекс бр. 1 Предмер пресметка  Дополна бр. 1 Цртеж зид за качување Покана за понуда – Купување на стоки Oпштина Струмица MK/SSIP# 2.1.1.9.1.2

Повик за понуди за набавка на опрема за градинка во Општина Струмица – 27.07.2021

Повеќе информации: Набавка на опрема за градинка во Општина Струмица MK/SSIP#2.1.1.9.1

Реобјава – Набавка на опрема за градинка во населба Драчево, Општина Кисела Вода – 19.07.2021

Повеќе информации: Покана за понуда – Купување на стоки Општина Кисела Вода MK/SSIP# 2.1.1.4.1/6

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кавадарци – 07.07.2021

Повеќе информации: Покана за понуда – Купување на стоки Општина Кавадарци MK/SSIP# 2.1.1.1.1 Ентериерно уредување градинка Кавадарци Предмер пресметка градинка Кавадарци

Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кавадарци – 27.05.2021

Повеќе информации: Покана за понуда – Купување на стоки Општина Кавадарци MK/SSIP#2.1.1.1.1 Ентериерно уредување градинка Кавадарци Предмер пресметка градинка Кавадарци

Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кочани – 20.05.2021

Повеќе информации: Покана за понуда – Купување на стоки Општина Кочани MK/SSIP# 2.1.1.3.1 Цртежи градинка Кочани Предмер пресметка градинка Кочани

Покана за понуди – Развој на систем за администрирање на социјалните права и услуги – 29.12.2020

Request for Bid – Development and Implementation of an Integrated Social Welfare Information System covering both Social Assistance Benefits and Services in the Republic of North Macedonia Повеќе информации: Оглас Ref.No.MK/SSIP # 1.3.1 Amended Request for bids

Преобјава – Повик за ангажирање на тројца консултанти – 20.11.2020

Повеќе информации: Асистент координатор за развој на социјални услуги (реф.бр. MK/SSIP #3.1.37) Оглас MK/SSIP #3.1.37 Проектни задачи/TOR-MK/SSIP#3.1.37   Асистент координатор за ран детски развој (реф.бр. MK/SSIP #3.1.36) Оглас MK/SSIP #3.1.36 Проектни задачи/TOR-MK/SSIP#3.1.36   Истражувач во Одделението за анализа, евалуација и мониторинг (реф.бр. MK/SSIP #1.3.18) Оглас MK/SSIP #1.3.18 Проектни задачи/TOR-MK/SSIP#1.3.18

Помлад асистент координатор за развој на социјални услуги – 17.11.2020

Повеќе информации: Оглас реф.бр.MK/SSIP #1.3.19 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP #1.3.19