• A  A  A  A  
Тековни

Реобјава – Kоординатор за ран детски развој​ – 04.04.2022

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP # 3.1.43 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.43 ​

Kоординатор за ран детски развој​ – 24.03.2022​

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP # 3.1.43 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.43 ​

Барање за понуди за набавка на принтери – 02.03.2022

Повеќе информации: Барање за понуди за набавка на принтери MK/SSIP#3.1.41