• A  A  A  A  
Тековни

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Арачиново – 27.09.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка  во општина Арачиново, Реф. бр. MK/SSIP # 2.1.1.10.1  

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош – 19.09.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош, реф.бр. MK/SSIP #2.1.1.12.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Карпош Предмер пресметка градинка Општина Карпош

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош – 30.08.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош, реф.бр. MK/SSIP #2.1.1.12.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Карпош Предмер пресметка градинка Општина Карпош

Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани – 25.08.2022

Повеќе информации: Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.1

Меѓународен консултант за анализа на податоци (STATA) за мерење на постигнувањата во раното учење и квалитетот на излезните резултати (MELQO) – 25.08.2022

Повеќе информации: Оглас – Меѓународен консултант за анализа на податоци (STATA) за мерење на постигнувањата во раното учење и квалитетот на излезните резултати (MELQO) реф.бр. MK/SSIP #2.2.24 Request for Expressions of Interest – Measurement of Early Childhood Development and Quality of Environments (MELQO) International STATA and Data Analysis Consultancy ref no. MK/SSIP #2.2.24 TOR Measurement […]

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Пробиштип – 19.07.2022

Повеќе информации: Повик за понуди – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Пробиштип, реф.бр..MK/SSIP# 2.1.1.13.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Пробиштип Предмер пресметка градинка Општина Пробиштип

Преобјава – Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) – 30.06.2022

Повеќе информации: Преобјава – Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) , Реф.бр. MK/SSIP #1.3.23.

Преобјава – Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем – 21.06.2022

Повеќе информации: Преобјава – Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем MK/SSIP# 3.1.44

Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) – 09.06.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) , Реф.бр. MK/SSIP # 1.3.23

Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем – 03.06.2022

Повеќе информации: Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем MK/SSIP# 3.1.44

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани – 03.06.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.1

Реобјава – Kоординатор за ран детски развој​ – 04.04.2022

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP # 3.1.43 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.43 ​

Kоординатор за ран детски развој​ – 24.03.2022​

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP # 3.1.43 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.43 ​

Барање за понуди за набавка на принтери – 02.03.2022

Повеќе информации: Барање за понуди за набавка на принтери MK/SSIP#3.1.41