• A  A  A  A  
Тековни

Повик за понуди за набавка на опрема за градинка во Општина Струмица – 27.07.2021

Повеќе информации: Набавка на опрема за градинка во Општина Струмица MK/SSIP#2.1.1.9.1

Реобјава – Набавка на опрема за градинка во населба Драчево, Општина Кисела Вода – 19.07.2021

Повеќе информации: Покана за понуда – Купување на стоки Општина Кисела Вода MK/SSIP# 2.1.1.4.1/6

Покана за понуди – Развој на систем за администрирање на социјалните права и услуги – 29.12.2020

Request for Bid – Development and Implementation of an Integrated Social Welfare Information System covering both Social Assistance Benefits and Services in the Republic of North Macedonia Повеќе информации: Оглас Ref.No.MK/SSIP # 1.3.1 Amended Request for bids