• A  A  A  A  
Договори

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош MK/SSIP #2.1.1.12

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” Општина Гостивар

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” – Општина Гостивар, MK/SSIP #2.1.1.18    

Известувања за доделување на договор за Ентериерно уредување на градинка во Општина Неготино, MK/SSIP # 2.1.1.2.1

Повеќе информации: Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_1 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_2 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_4 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_6 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_7

Известувања за доделување на договор за Ентериерно уредување на градинка во општина Струмица, MK/SSIP #2.1.1.9.1

Повеќе информации: Известувањe за доделување на договор_Струмица_SSIP#2.1.1.9.1_2 Известувањe за доделување на договор_Струмица_SSIP#2.1.1.9.1_3 Известувањe за доделување на договор_Струмица_SSIP#2.1.1.9.1_4

Известувањe за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Матејче, Општина Липково

Повеќе информации: Известувањe за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Матејче, Општина Липково, MK/SSIP#2.1.1.17

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Општина Арачиново

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Општина Арачиново , MK/SSIP #2.1.1.10

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош – ред. бр. МК/SSIP #2.1.11​

Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош, MK/SSIP#2.1.1.12

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош- ред.бр. МК/SSIP #2.1.9

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Oпштина Битола

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Oпштина Битола, MK/SSIP # 2.1.1.16

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово – ред. бр. МК/SSIP #2.1.10​

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Пробиштип, Липково, Битола и Валандово

Повеќе информации: Известувањe за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Пробиштип, Липково, Битола и Валандово – ред.бр. МК/SSIP#2.1.8

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Јосифово, општина Валандово

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Јосифово, општина Валандово, MK/SSIP #2.1.1.11

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип

Повеќе информации: Известување за доделување на договор- Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип, реф. бр. MK/SSIP # 2.1.1.13

Ревизија на основни проекти за изградба на нови градинки во општините Арачиново, Битола, Липково и Валандово и за надградби и за ревизија на основни проекти

Ревизија на основни проекти за изградба на нови градинки во општините Арачиново, Битола, Липково и Валандово и за надградби и за ревизија на основни проекти

Проценка за потребите од социјални услуги

Проценка за потребите од социјални услуги реф.бр. MK-SSIP # 1.2.13

Надзор над изградба на градинки во општините Струмица, Ресен, Ѓорче Петров, Боговиње и Крива Паланка

Надзор над изградба на градинки во општините Струмица, Ресен, Ѓорче Петров, Боговиње и Крива Паланка; реф.бр. MK-SSIP # 2.1.7

Изградба на детска градинка  во општина Струмица

Изградба на детска градинка  во општина Струмица; реф бр. MKSSIP # 2.1.1.9

Изградба на детска градинка  во општина Неготино

Изградба на детска градинка  во општина Неготино; реф. бр. MKSSIP # 2.1.1.2

Изградба на детска градинка во општина Кочани

Изградба на детска градинка во општина Кочани; реф.бр. MK-SSIP # 2.1.1.3

Изградба на детска градинка во општина Кисела Вода

Изградба на детска градинка во општина Кисела Вода; реф.бр. MK-SSIP # 2.1.1.4

Изградба на детска градинка во општина Кавадарци

Изградба на детска градинка во општина Кавадарци; реф бр. MK-SSIP # 2.1.1

Изградба на детска градинка во општина Ѓорче Петров

Изградба на детска градинка во општина Ѓорче Петров; реф.бр. MK-SSIP # 2.1.1.6

Известување за доделување на договор – Надградба, реконструкција и адаптација на детска градинка во општина Крива Паланка

Известување за доделување на договор – Надградба, реконструкција и адаптација на детска градинка во општина Крива Паланка, MKSSIP # 2.1.1.5

Известување за доделен договор – Contract Award Notice SSIP Project Audit

Известување за доделен договор – Contract Award Notice SSIP Project Audit, MKSSIP # 3.1.17

Известувања за доделување на договор-Консултантска компанија за Оперативна и изведбена ревизија на Грант програмата за развој на социјални услуги

Известувања за доделување на договор-Консултантска компанија за Оперативна и изведбена ревизија на Грант програмата за развој на социјални услуги -MKSSIP#3

Известувања за доделување на договор-Консултантска компанија за Оперативна и изведбена ревизија на Грант програмата за изградба на предучилишна инфраструктура

Известувања за доделување на договор-Консултантска компанија за Оперативна и изведбена ревизија на Грант програмата за изградба на предучилишна инфраструктура

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за поддршка на процесот за подобрување на квалитетот на услугите во системот за воспитание и зг

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за поддршка на процесот за подобрување на квалитетот на услугите во системот за воспитание и зг

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Кавадарци, Неготино, Кочани, Кисела

Известувањe за доделување на договор-Консултантска компанија за Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Кавадарци, Неготино, Кочани, Кисела