• A  A  A  A  
Договори

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош – ред. бр. МК/SSIP #2.1.11​

Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош, MK/SSIP#2.1.1.12

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош- ред.бр. МК/SSIP #2.1.9

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Oпштина Битола

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Oпштина Битола, MK/SSIP # 2.1.1.16

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово – ред. бр. МК/SSIP #2.1.10​

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Пробиштип, Липково, Битола и Валандово

Повеќе информации: Известувањe за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Пробиштип, Липково, Битола и Валандово – ред.бр. МК/SSIP#2.1.8

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Јосифово, општина Валандово

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Јосифово, општина Валандово, MK/SSIP #2.1.1.11

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип

Повеќе информации: Известување за доделување на договор- Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) – општина Пробиштип, реф. бр. MK/SSIP # 2.1.1.13

Ревизија на основни проекти за изградба на нови градинки во општините Арачиново, Битола, Липково и Валандово и за надградби и за ревизија на основни проекти

Ревизија на основни проекти за изградба на нови градинки во општините Арачиново, Битола, Липково и Валандово и за надградби и за ревизија на основни проекти