• A  A  A  A  
Огласи

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош – ред. бр. МК/SSIP #2.1.11​

Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош, MK/SSIP#2.1.1.12

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош- ред.бр. МК/SSIP #2.1.9

Повик за понуди за набавка на опрема за градинка во Општина Струмица – 27.07.2021

Повеќе информации: Набавка на опрема за градинка во Општина Струмица MK/SSIP#2.1.1.9.1

Реобјава – Набавка на опрема за градинка во населба Драчево, Општина Кисела Вода – 19.07.2021

Повеќе информации: Покана за понуда – Купување на стоки Општина Кисела Вода MK/SSIP# 2.1.1.4.1/6

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кавадарци – 07.07.2021

Повеќе информации: Покана за понуда – Купување на стоки Општина Кавадарци MK/SSIP# 2.1.1.1.1 Ентериерно уредување градинка Кавадарци Предмер пресметка градинка Кавадарци

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Oпштина Битола

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Oпштина Битола, MK/SSIP # 2.1.1.16

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово – ред. бр. МК/SSIP #2.1.10​

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Пробиштип, Липково, Битола и Валандово

Повеќе информации: Известувањe за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Пробиштип, Липково, Битола и Валандово – ред.бр. МК/SSIP#2.1.8

Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кавадарци – 27.05.2021

Повеќе информации: Покана за понуда – Купување на стоки Општина Кавадарци MK/SSIP#2.1.1.1.1 Ентериерно уредување градинка Кавадарци Предмер пресметка градинка Кавадарци