• A  A  A  A  
Огласи

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош MK/SSIP #2.1.1.12

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” Општина Гостивар

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” – Општина Гостивар, MK/SSIP #2.1.1.18    

Реобјава – Kоординатор за ран детски развој​ – 04.04.2022

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP # 3.1.43 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.43 ​

Известувања за доделување на договор за Ентериерно уредување на градинка во Општина Неготино, MK/SSIP # 2.1.1.2.1

Повеќе информации: Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_1 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_2 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_4 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_6 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_7

Известувања за доделување на договор за Ентериерно уредување на градинка во општина Струмица, MK/SSIP #2.1.1.9.1

Повеќе информации: Известувањe за доделување на договор_Струмица_SSIP#2.1.1.9.1_2 Известувањe за доделување на договор_Струмица_SSIP#2.1.1.9.1_3 Известувањe за доделување на договор_Струмица_SSIP#2.1.1.9.1_4

Kоординатор за ран детски развој​ – 24.03.2022​

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP # 3.1.43 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.43 ​

Службеник за управување со ИТ сигурност – 07.03.2022

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP#3.1.16 Проектни задачи/TOR-MK/SSIP#3.1.16

Барање за понуди за набавка на принтери – 02.03.2022

Повеќе информации: Барање за понуди за набавка на принтери MK/SSIP#3.1.41

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово – 02.03.2022

Повеќе информации: Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово, MK/SSIP# 2.1.1.11.1 Цртежи ентериерно уредување градинка с. Јосифово, Општина Валандово Предмер пресметка градинка с. Јосифово, Општина Валандово

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Крива Паланка – 24.02.2022​

Повеќе информации: Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Крива Паланка, MK/SSIP# 2.1.1.5.1 Цртежи ентериерно уредување градинка во општина Крива Паланка Предмер пресметка градинка во општина Крива Паланка​

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово – 11.02.2022

Повеќе информации: Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово, MK/SSIP# 2.1.1.11.1 Цртежи ентериерно уредување градинка с. Јосифово, Општина Валандово Предмер пресметка градинка с. Јосифово, Општина Валандово

Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Крива Паланка – 07.02.2022

Повеќе информации: Измена – 09.02.2022 Известување Анекс бр.1 на Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Крива Паланка​ Анекс бр.1 на Предмер пресметка градинка во општина Крива Паланка Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Крива Паланка, MK/SSIP# 2.1.1.5.1 Цртежи ентериерно уредување […]

Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово – 26.01.2022

Повеќе информации: Измена – 28.01.2022 Известување Анекс бр.1 на Повик за поднесување на понуди Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово, MK/SSIP# 2.1.1.11.1  Цртежи ентериерно уредување градинка с. Јосифово, Општина Валандово Предмер пресметка градинка с. Јосифово, Општина Валандово

Повик за понуди за доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост”, Општина Гостивар – 30.12.2021

Повеќе информации: Повик за понуди за доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” – Општина Гостивар, Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.18

Правник во Eдиницата за управување со проекти – 23.12.2021

Повеќе информации: Оглас реф.бр. MK/SSIP # 3.1.42 Проектни задачи/TOR – MK/SSIP # 3.1.42

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Струмица – 20.12.2021.

Повеќе информации: Измена – 11.01.2022 Известување Анекс бр. 2 Предмер пресметка  Измена – 29.12.2021 Известување Анекс бр.1 на Повик за поднесување на понуди Анекс бр. 1 Предмер пресметка  Дополна бр. 1 Цртеж зид за качување Покана за понуда – Купување на стоки Oпштина Струмица MK/SSIP# 2.1.1.9.1.2

Известувањe за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Матејче, Општина Липково

Повеќе информации: Известувањe за доделување на договор – Изградба на детска градинка во с. Матејче, Општина Липково, MK/SSIP#2.1.1.17

Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Општина Арачиново

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Изградба на детска градинка во Општина Арачиново , MK/SSIP #2.1.1.10

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош – ред. бр. МК/SSIP #2.1.11​

Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Доградба на детска градинка во Oпштина Карпош, MK/SSIP#2.1.1.12

Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош- ред.бр. МК/SSIP #2.1.9

Повик за понуди за набавка на опрема за градинка во Општина Струмица – 27.07.2021

Повеќе информации: Набавка на опрема за градинка во Општина Струмица MK/SSIP#2.1.1.9.1

Реобјава – Набавка на опрема за градинка во населба Драчево, Општина Кисела Вода – 19.07.2021

Повеќе информации: Покана за понуда – Купување на стоки Општина Кисела Вода MK/SSIP# 2.1.1.4.1/6

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Кавадарци – 07.07.2021

Повеќе информации: Покана за понуда – Купување на стоки Општина Кавадарци MK/SSIP# 2.1.1.1.1 Ентериерно уредување градинка Кавадарци Предмер пресметка градинка Кавадарци