• A  A  A  A  
Огласи

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Арачиново – 27.09.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка  во општина Арачиново, Реф. бр. MK/SSIP # 2.1.1.10.1  

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош – 19.09.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош, реф.бр. MK/SSIP #2.1.1.12.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Карпош Предмер пресметка градинка Општина Карпош

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош – 30.08.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош, реф.бр. MK/SSIP #2.1.1.12.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Карпош Предмер пресметка градинка Општина Карпош

Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани – 25.08.2022

Повеќе информации: Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.1

Меѓународен консултант за анализа на податоци (STATA) за мерење на постигнувањата во раното учење и квалитетот на излезните резултати (MELQO) – 25.08.2022

Повеќе информации: Оглас – Меѓународен консултант за анализа на податоци (STATA) за мерење на постигнувањата во раното учење и квалитетот на излезните резултати (MELQO) реф.бр. MK/SSIP #2.2.24 Request for Expressions of Interest – Measurement of Early Childhood Development and Quality of Environments (MELQO) International STATA and Data Analysis Consultancy ref no. MK/SSIP #2.2.24 TOR Measurement […]

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Пробиштип – 19.07.2022

Повеќе информации: Повик за понуди – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Пробиштип, реф.бр..MK/SSIP# 2.1.1.13.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Пробиштип Предмер пресметка градинка Општина Пробиштип

Преобјава – Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) – 30.06.2022

Повеќе информации: Преобјава – Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) , Реф.бр. MK/SSIP #1.3.23.

Преобјава – Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем – 21.06.2022

Повеќе информации: Преобјава – Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем MK/SSIP# 3.1.44

Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) – 09.06.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) , Реф.бр. MK/SSIP # 1.3.23

Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем – 03.06.2022

Повеќе информации: Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем MK/SSIP# 3.1.44

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани – 03.06.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.1

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош MK/SSIP #2.1.1.12

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” Општина Гостивар

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” – Општина Гостивар, MK/SSIP #2.1.1.18    

Реобјава – Kоординатор за ран детски развој​ – 04.04.2022

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP # 3.1.43 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.43 ​

Известувања за доделување на договор за Ентериерно уредување на градинка во Општина Неготино, MK/SSIP # 2.1.1.2.1

Повеќе информации: Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_1 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_2 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_4 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_6 Известување за доделување на договор_Неготино_SSIP#2.1.1.2.1_7

Известувања за доделување на договор за Ентериерно уредување на градинка во општина Струмица, MK/SSIP #2.1.1.9.1

Повеќе информации: Известувањe за доделување на договор_Струмица_SSIP#2.1.1.9.1_2 Известувањe за доделување на договор_Струмица_SSIP#2.1.1.9.1_3 Известувањe за доделување на договор_Струмица_SSIP#2.1.1.9.1_4

Kоординатор за ран детски развој​ – 24.03.2022​

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP # 3.1.43 Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.43 ​

Службеник за управување со ИТ сигурност – 07.03.2022

Повеќе информации: Оглас -реф.бр.MK/SSIP#3.1.16 Проектни задачи/TOR-MK/SSIP#3.1.16

Барање за понуди за набавка на принтери – 02.03.2022

Повеќе информации: Барање за понуди за набавка на принтери MK/SSIP#3.1.41

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово – 02.03.2022

Повеќе информации: Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово, MK/SSIP# 2.1.1.11.1 Цртежи ентериерно уредување градинка с. Јосифово, Општина Валандово Предмер пресметка градинка с. Јосифово, Општина Валандово

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Крива Паланка – 24.02.2022​

Повеќе информации: Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Крива Паланка, MK/SSIP# 2.1.1.5.1 Цртежи ентериерно уредување градинка во општина Крива Паланка Предмер пресметка градинка во општина Крива Паланка​

Реобјава – Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово – 11.02.2022

Повеќе информации: Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во с. Јосифово, Општина Валандово, MK/SSIP# 2.1.1.11.1 Цртежи ентериерно уредување градинка с. Јосифово, Општина Валандово Предмер пресметка градинка с. Јосифово, Општина Валандово

Покана за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Крива Паланка – 07.02.2022

Повеќе информации: Измена – 09.02.2022 Известување Анекс бр.1 на Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Крива Паланка​ Анекс бр.1 на Предмер пресметка градинка во општина Крива Паланка Покана за понуда – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Крива Паланка, MK/SSIP# 2.1.1.5.1 Цртежи ентериерно уредување […]