• A  A  A  A  
Огласи

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Гостивар – 15.05.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Гостивар, реф.бр..MK/SSIP# 2.1.1.18.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Гостивар Предмер пресметка градинка Општина Гостивар

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Гостивар – 28.04.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Гостивар, реф.бр..MK/SSIP# 2.1.1.18.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Гостивар Предмер пресметка градинка Општина Гостивар

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново – 24.03.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново, реф.бр..MK/SSIP# 2.1.1.10.1.1 Предмер пресметка градинка Општина Арачиново

Известувањe за доделување на договор – Ентериерно уредување на градинка во општина Арачиново

Повеќе информации: Известувања за доделување на договор_Арачиново_SSIP#2.1.1.10.1_1 Известувања за доделување на договор Арачиново_SSIP#2.1.1.10.1_2 Известувања за доделување на договор Арачиново_SSIP#2.1.1.10.1_3

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново – 17.02.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Арачиново, реф.бр..MK/SSIP#2.1.1.10.1.1 Предмер пресметка градинка Општина Арачиново

Повик за понуди за набавка на мебел за Центарот за социјална работа во Струмица – 02.02.2023

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на мебел за Центарот за социјална работа во Струмица, реф.бр.MK/SSIP#1.3.26

Известувањe за доделување на договор – International Consultancy’ Company for Designing, Implementing and Organizing Training Program for Professionals Included in Early Childhood Education and Care

Повеќе информации: International Consultancy’ Company for Designing , Implementing and Organizing Training Program for Professionals Included in Early Childhood Education and Care , ref no.MK/SSIP # 2.2.22

Известувањe за доделување на договор – Consultant’s Company for Development of Early Childhood Education and Care Funding Formula

Повеќе информации: Известувања за доделување на договор/Consultant’s Company for Development of Early Childhood Education and Care Funding Formula – ref.no MK/SSIP #2.2.23

Реобјава – Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали – 12.12.2022

Повеќе информации: Реобјава – Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали MK/SSIP# 2.1.1.3.1.2

Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали – 21.11.2022

Повеќе информации: Барање за понуди за набавка на внатрешни врати (клизни или армоника систем) и алуминиумска ограда за скали MK/SSIP# 2.1.1.3.1.2

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани – 15.11.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи за детска градинка во општина Кочани, Реф.бр. MK/SSIP #2.1.1.3.1.1

Повик за понуди за Реновирање на канцелариите на Проектната Единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) – 18.10.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за Реновирање на канцелариите на Проектната Единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП),  Реф.бр. MK/SSIP # 1.3.25

Финансиски експерт во Одделението за анализа, евалуација и следење – 13.10.2022

Повеќе информации: Оглас-реф.бр.МК/SSIP #1.3.24 Проектни задачи/TOR -TOR-MK/SSIP #1.3.24

Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани – 10.10.2022

Повеќе информации: Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.1

Известување за доделување на договор – Развој на систем за администрирање на социјалните права и услуги

Повеќе информации: Известување за доделување на договор/Contract Award notice MK/SSIP #1.1.3

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Арачиново – 27.09.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка  во општина Арачиново, Реф. бр. MK/SSIP # 2.1.1.10.1  

Реобјава – Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош – 19.09.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош, реф.бр. MK/SSIP #2.1.1.12.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Карпош Предмер пресметка градинка Општина Карпош

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош – 30.08.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во Општина Карпош, реф.бр. MK/SSIP #2.1.1.12.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Карпош Предмер пресметка градинка Општина Карпош

Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани – 25.08.2022

Повеќе информации: Реобјава – Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.1

Меѓународен консултант за анализа на податоци (STATA) за мерење на постигнувањата во раното учење и квалитетот на излезните резултати (MELQO) – 25.08.2022

Повеќе информации: Оглас – Меѓународен консултант за анализа на податоци (STATA) за мерење на постигнувањата во раното учење и квалитетот на излезните резултати (MELQO) реф.бр. MK/SSIP #2.2.24 Request for Expressions of Interest – Measurement of Early Childhood Development and Quality of Environments (MELQO) International STATA and Data Analysis Consultancy ref no. MK/SSIP #2.2.24 TOR Measurement […]

Повик за понуди за набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Пробиштип – 19.07.2022

Повеќе информации: Повик за понуди – Набавка на опрема за ентериерно уредување на градинка во општина Пробиштип, реф.бр..MK/SSIP# 2.1.1.13.1 Цртежи ентериерно уредување градинка Општина Пробиштип Предмер пресметка градинка Општина Пробиштип

Преобјава – Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) – 30.06.2022

Повеќе информации: Преобјава – Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) , Реф.бр. MK/SSIP #1.3.23.

Преобјава – Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем – 21.06.2022

Повеќе информации: Преобјава – Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем MK/SSIP# 3.1.44

Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) – 09.06.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за Реновирање на дел од канцелариите на Центар за социјална работа (ЦСР), Струмица и реновирање на канцелариите на проектната единица во рамките на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) , Реф.бр. MK/SSIP # 1.3.23

Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем – 03.06.2022

Повеќе информации: Барање за понуди за набавка на принтери, скенери и аудио систем MK/SSIP# 3.1.44

Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани – 03.06.2022

Повеќе информации: Повик за понуди за Санација на фасада, градежно-занатски работи и столарски работи на детска градинка во општина Кочани,Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3.1.1

Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Подготовка на проекти за внатрешeн дизајн за градинки во Битола, Гостивар и Карпош MK/SSIP #2.1.1.12

Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” Општина Гостивар

Повеќе информации: Известување за доделување на договор – Доградба на Ј.У. детска градинка “Детска Радост” – Општина Гостивар, MK/SSIP #2.1.1.18