Барање за изразување на интерес за подготовка на основни  проекти за изградба на градинки во општините: Aрачиново, Битола, Липково и Валандово