Проект за подобрување
на социјалните услуги

  • A  A  A  A  

Известување за продолжување на Јавен повик до општините и општините во градот Скопје во Република Северна Македонија за доделување на грант за проширување на капацитетите на установи за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.

Во однос на објавениот Јавен повик до општините и општините во градот Скопје во Република Северна Македонија  за доделување на грант за проширување на капацитетите на установи за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, Ве известуваме дека крајниот рок за достава на апликации се продолжува до 15.05.2024 година  Јавен повик до општините и […]

Јавен повик до општините и општините во градот Скопје во Република Северна Македонија за доделување на грант за проширување на капацитети на установи за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст

Министерството за труд и социјална политика го имплементира  Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ) со финансиска поддршка од Меѓународната Банка за обнова и развој (Заем бр: 8902 – МК). Проектот има за цел да го подобри пристапот до услугите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и пристапот до социјални услуги и […]

Информација за јавен повик до општините за доделување на грант за адаптација на постоечки објекти

Скопје, 18.01.2024 – Министерствoто за труд и социјална политика следната недела ќе објави јавен повик до општините за доделување на грант за адаптација на постоечки објекти. Во рамките на компонента 2: “Проширување на пристапот и подобрување на квалитетот на предучилишните услуги”, ќе се финансираат проекти за креирање на дополнителни капацитети во предучилишните установи преку адаптации […]

Трет Модул на обуки за професионален развој на стручниот кадар во установите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст

Во рамките на Проектот за унапредување на социјалните услуги, Компонента 2 “Проширување на пристапот и подобрување на квалитетот на предучилишните услуги” запoчна имплементацијата на третиот Модул на обуки за професионален развој на стручниот кадар во установите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст. Обуките се на тема “Инклузија и средина за учење”. Обуките […]

Втор проект за подобрување на социјални услуги

Почитувани, Би сакале да ве информираме дека Министерството за труд и социјална политика е во подготовка на проект кој ќе се реализира во периодот од 2024 – 2029 година кој предвидува активности од аспект на проширување на мрежата на социјални и предучилишни услуги за нивна поголема достапност и од друга страна спроведување на активности и […]