Проект за подобрување
на социјалните услуги

  • A  A  A  A  

Трет Модул на обуки за професионален развој на стручниот кадар во установите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст

Во рамките на Проектот за унапредување на социјалните услуги, Компонента 2 “Проширување на пристапот и подобрување на квалитетот на предучилишните услуги” запoчна имплементацијата на третиот Модул на обуки за професионален развој на стручниот кадар во установите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст. Обуките се на тема “Инклузија и средина за учење”. Обуките […]

Втор проект за подобрување на социјални услуги

Почитувани, Би сакале да ве информираме дека Министерството за труд и социјална политика е во подготовка на проект кој ќе се реализира во периодот од 2024 – 2029 година кој предвидува активности од аспект на проширување на мрежата на социјални и предучилишни услуги за нивна поголема достапност и од друга страна спроведување на активности и […]

Преку услугата помош и нега во домот поквалитетен живот за над 50 стари лица во Струга

Струга, 27.09.2023 –  Услугата помош и нега во домот ги дава посакуваните резултати и им го олеснува и подобрува квалитетот на животот на старите лица. Денеска во посета на Црвениот Крст Струга, кој ја спроведува услугата, помош и нега во домот, беше министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска која истакна: „ Оваа услуга […]

45 стари лица ќе ја користат услугата помош и нега во домот во Пласница

Пласница, 20.09.2023 – Услугата помош и нега во домот е достапна за 45 стари лица во општина Пласница. Услугата ќе ја спроведува здружението за поддршка на идентификувани и потенцијални ранливи групи – „Жртва“, кое заедно со општина Пласница добија грант за развој на оваа услуга во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги. „Ми […]

Услугата помош и нега во домот станува достапна за 40 стари лица од Пробиштип и Кратово

Пробиштип, 18.09.2023 – Новите услуги во рамки на социјалната реформа продолжуваат да стануваат достапни за граѓаните ширум земјата. Конкретно, услугата помош и нега во домот е достапна и за околу 40 корисници – жители на Пробиштип и Кратово. Оваа услуга е наменета за немоќни и изнемоштени лица над 65 години и значително им го олеснува […]