Auditimi i projekteve themelore për ndërtimin e kopshteve të reja të fëmijëve në komunat: Haraçinë, Manastir, Likovë dhe Vallandovë dhe për mbindërtimet dhe për auditim të projekteve themelore për ndërtim shtesë dhe mbindërtim të kopshteve të fëmijëve në komunat: Gostivar, Karposh dhe Probishtip; nr. ref. MK/SSIP # 2.1.2.3