Апликација одговор
Тип на барање Категорија Датум на поднесување Поднесено од Статус на барање Датум одговорено
Прашање Социјални услуги 13-03-2024 Одговорено 13-03-2024
Прашање Социјални услуги 15-12-2023 Одговорено 15-12-2023
Прашање Социјални услуги 05-12-2023 Одговорено 05-12-2023
Прашање Социјални услуги 05-12-2023 Одговорено 05-12-2023
Прашање Социјални услуги 01-12-2023 Natasa Trajkovska Одговорено 01-12-2023
Прашање Социјални услуги 01-11-2023 Одговорено 01-11-2023
Прашање Социјални услуги 20-10-2023 Одговорено 25-10-2023
Прашање Социјални услуги 09-10-2023 Одговорено 09-10-2023
Прашање Социјални услуги 06-09-2022 Одговорено 06-09-2022
Прашање Социјални услуги 02-09-2022 Gordana GJORGJIEVSKA Одговорено 02-09-2022
Прашање Социјални услуги 30-07-2022 Одговорено 05-08-2022
Прашање Друго 10-07-2022 Miranda bexheti Одговорено 12-07-2022
Прашање Социјални услуги 23-05-2022 Диме Крстев лиценциран неговател на стари лица од општина Кавадарци Одговорено 17-06-2022
Прашање Социјални услуги 29-04-2022 Одговорено 25-05-2022
Прашање Социјални услуги 21-04-2022 Марика Поповска Одговорено 21-04-2022
Прашање Социјални услуги 23-03-2022 Одговорено 23-03-2022
Жалба Социјални услуги 19-12-2021 Одговорено 22-12-2021
Прашање Пред училишно згрижување и воспитание 25-10-2021 Одговорено 25-10-2021
Жалба Пред училишно згрижување и воспитание 20-10-2021 Одговорено 21-10-2021
Жалба Социјални услуги 13-09-2021 Одговорено 13-09-2021
Прашање Социјални услуги 07-09-2021 Диме Крстев од Кавадарцк Одговорено 07-09-2021
Жалба Социјални услуги 19-04-2021 Одговорено 20-04-2021
Прашање Социјални услуги 15-04-2021 Општина Конче Одговорено 15-04-2021
Прашање Пред училишно згрижување и воспитание 13-04-2021 Rozeta Одговорено 13-04-2021
Предлог Пред училишно згрижување и воспитание 12-04-2021 Ana Одговорено 12-04-2021
Прашање Социјални услуги 09-04-2021 Христо Кировски Одговорено 09-04-2021
Коментар Друго 09-04-2021 Одговорено 09-04-2021
Прашање Социјални услуги 05-04-2021 Ана Одговорено 05-04-2021
Прашање Пред училишно згрижување и воспитание 02-04-2021 Љупка Ристоб Одговорено 02-04-2021
Прашање Социјални услуги 07-03-2021 Dragica Одговорено 15-04-2021
Прашање Социјални услуги 22-01-2021 Катерина Станковиќ Одговорено 22-01-2021
Предлог Социјални услуги 13-01-2021 Општина Бутел Одговорено 13-01-2021
Прашање Социјални услуги 27-11-2020 Одговорено 27-11-2020
Прашање Социјални услуги 24-09-2020 Одговорено 28-09-2020
Прашање Социјални услуги 04-09-2020 Одговорено 04-09-2020
Прашање Друго 10-01-2020 Општина Чашка Одговорено 13-01-2020
Прашање Социјални услуги 09-01-2020 Општина Крива Паланка Одговорено 09-01-2020
Прашање Друго 20-12-2019 T.p.Risa Fashion Одговорено 20-01-2020
Прашање Пред училишно згрижување и воспитание 31-10-2019 Одговорено 07-11-2019
Прашање Пред училишно згрижување и воспитание 30-10-2019 Sanel Ramovic Одговорено 06-11-2019
Прашање Пред училишно згрижување и воспитание 30-10-2019 Одговорено 07-11-2019
Предлог Социјални услуги 30-10-2019 Irina N.Petroska Одговорено 06-11-2019
Прашање Социјални услуги 29-10-2019 Наташа Амдију Одговорено 07-11-2019
Прашање Социјални услуги 26-10-2019 Одговорено 30-11-2018
Прашање Друго 17-10-2019 Одговорено 19-10-2019
Прашање Социјални услуги 16-10-2019 Одговорено 19-10-2019
Прашање Социјални услуги 14-10-2019 Oпштина Тетово Одговорено 16-10-2019
Предлог Социјални услуги 27-09-2019 Општина Врапчиште Одговорено 20-11-2019
Прашање Социјални услуги 06-09-2019 Марјан Пеев Одговорено 06-09-2019
Прашање Социјални услуги 24-08-2019 Анита Цоневска Одговорено 02-10-2018
Прашање Пред училишно згрижување и воспитание 05-08-2019 Мартин Инженеринг Одговорено 05-08-2019
Прашање Пред училишно згрижување и воспитание 05-08-2019 Инком Инженеринг ДООЕЛ Скопје Одговорено 08-05-2019
Жалба Пред училишно згрижување и воспитание 04-07-2019 Satki Miftaroski Одговорено 04-07-2019