Adaptimin e objektit në kopshtin e fëmijëve në Komunën e Resnjës