Проект за подобрување
на социјалните услуги

  • A  A  A  A  

Презентирана националната студија MELQO

Скопје, 28.06.2024 – Успешно се одржа презентацијата на националната студија која за прв пат направи мерење на квалитет на рано учење и постигнувања кај деца од предучилишна возраст. Во мерењето користен е инструментoт MELQO, кој вклучува два модули, МОDEL кој го мери квалитетот на рано учење и развој и MELE кој го мери квалитетот на процесите […]

Успешно обучени над 600 лица стручен кадар од установите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст од Скопскиот регион!

Скопје, 06.06.2024 – Министерството за труд и социјална политика преку Проектот за подобрување на социјалните услуги, со поддршката на Светска банка, го спроведе третиот Модул на обуки „Инклузија и средина за учење“ за професионален развој на стручниот кадар од установите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст од Скопскиот регион. Обуката која започна […]

Известување за продолжување на Јавен повик до општините и општините во градот Скопје во Република Северна Македонија за доделување на грант за проширување на капацитетите на установи за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.

Скопје, 29.03.2024 –  Во однос на објавениот Јавен повик до општините и општините во градот Скопје во Република Северна Македонија  за доделување на грант за проширување на капацитетите на установи за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, Ве известуваме дека крајниот рок за достава на апликации се продолжува до 15.05.2024 година  Јавен повик […]

Јавен повик до општините и општините во градот Скопје во Република Северна Македонија за доделување на грант за проширување на капацитети на установи за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст

Скопје, 24.01.2024 –Министерството за труд и социјална политика го имплементира  Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ) со финансиска поддршка од Меѓународната Банка за обнова и развој (Заем бр: 8902 – МК). Проектот има за цел да го подобри пристапот до услугите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и пристапот до социјални […]

Информација за јавен повик до општините за доделување на грант за адаптација на постоечки објекти

Скопје, 18.01.2024 – Министерствoто за труд и социјална политика следната недела ќе објави јавен повик до општините за доделување на грант за адаптација на постоечки објекти. Во рамките на компонента 2: “Проширување на пристапот и подобрување на квалитетот на предучилишните услуги”, ќе се финансираат проекти за креирање на дополнителни капацитети во предучилишните установи преку адаптации […]